Регистрация | Вход Привет, Гость | RSS
//oboz.ucoz.ru
Войти:

 
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Разная литература читать онлайн » Химия » Решебники задач,ГДЗ по химии » Тітова О.С, Столярова Н.В Як розв’язувати задачі з хімії? (Титова, Столярова Как решать задачи по химии? (Украинский))
Тітова О.С, Столярова Н.В Як розв’язувати задачі з хімії?
ЗМІСТ
1. Закони газового стану З
2. Хімічний еквівалент речовини 12
3. Термохімія 18
4. Швидкість хімічної реакції 29
5. Хімічна рівновага 39
6. Концентрація розчинів 48
7. Фізико-хімічні властивості розчинів 61
8. Електролітична дисоціація 71
9. Гідроліз солей 81
10. Електроліз 86
11. Відповіді 95

По этой ссылке вы можете полностью скачать задачник по химии с примерами решения задач

10. Електроліз

Електроліз це окисно-відновний процес, який відбувається при проходженні через розчин або розплав електроліту постійного електричного струму Якщо занурені у розчин електроди приєднати до джерела постійного електричного струму, то рух іонів у розчині стає направленим: катіони рухаються до катода, а аніони - до анода На катоді відновлюються катіони, а на аноді - окислюються аніони. Катод, який є постачальником електронів, с відновником (-), а анод, який приймає електрони, -окисником (+). Механізми процесів відновлення та окиснення залежать від природи електродів, стану електроліту (розчин або розплав), характеру електроліту (катіона та аніона) та інших факторів. Електроди поділяються на активні (або розчинні) та інертні. Активними електродами зазвичай є метали, які посилають свої іони у розчин, тобто розчиняються. Інертні, або нерозчинні, електроди - це метали та неметали (графіт, вуглець, платина, золото), які можуть лише передавати електрони та не зазнають окиснення під час електролізу
ЕлектролЬ водного розчину Розглядаючи електроліз водних розчинів, необхідно враховувати той факт, що вода може брати участь в окисно-відновних процесах, тому крім іонів електроліту у водному розчині можуть відновлюватися та окиснюватнся молекули води. Це залежнгь від співвідношення електродних потенціалів води та електроліту.
Катодні процеси. Для визначення процесів, які відбуваються накатоді, необхідно враховувати значення потенціалу процесу відновлення молекул води. У випадку нейтральних розчинів (pH = 7), згідно з рівнянням Нернста, він дорівнює :
Ф - Ф° + 0,059 • Ig [Н*] - -0,059 • 7 = -0,41 В,
де ф - електродний потенціал; ф° стандартний електродний потенціал; [Н*] - концентрація іонів водню.
Отже, якщо катіоном солі є метал, електродний потенціал якого більш позитивний, ніж -0,41 В, на катоді виділятиметься метал (цеметали у ряду напруг, починаючи з олова).
Якщо катіоном солі с метал, електродний потенціал якого менший за -0,41 В, на катоді видалятиметься водень (цс метали початку ряду напруг, включаючи алюміній).
Якщо ж потенціал катіону електроліту близький до -0,41 В (від Al до Sn), залежно від концентрації розчину і умов електролізу може відбуватися відновлення металу та водню.
Анодні процеси. Якщо анод є активним - відбувається електрохімічне окиснення металу аноду (так зване анодне розчинення металу). Якщо ж анод є інертним, тобто його матері аз не окиснюється при електролізі водних розчинів лугів, кисневмісних кислот та їхніх солей, а також фтористоводневої кислоти та фторидів, відбувається електрохімічне окиснення води з виділенням кисню. Цей процес перебігає по-різному залежно від pH розчину: у лужному середовищі
40Н' -4е =02 + 2Н20;
у кислому або нейтральному середовищі
2НзО-4е =СЬ + 4Н\
У випадку електролізу безкисневих кислот та їхніх солей (крім HF) біля анода розряджаються аніони кислоти:
2СГ -2с"ж CI2.

Задача I. Cкласти схему електролізу водного розчину хлориду натрію.
Задача 2 Скласти схему електролізу солі CuSO4.
Задача 3. Скласти схему електролізу водного розчину NiSO4 з нікелевим анодом.
Задача 4. Скласти схему електролізу розплаву хлориду калію з інертними електродами.
Задача 5. Який метал буде виділятися на катоді під час електролізу водного розчину суміші солей CuSO4 та ZnSO4. якщо паї гру і а дорівнює 2 В?
Задача 6. Якій метал буде виділятися на катоді під час електролізу водного розчину суміші солей CuSO., та ZnSO4, якщо напруга дорівнює З В?
Задача 7. Обчислити кількість міді, що виділяється на катоді при електролізі розчину сульфату міді протягом 10 хв, якщо сипа струму дорівнює 5 А.
Задача 8. Обчислити об'єм газу, що виділяється на інертному аноді при електролізі водного розчину хлориду нікелю при пропусканні крізь розчин струму протягом 2 год, якщо сила струму дорівнює 2 А.
Задача 9. При електролізі розчину сульфату міді на катоді виділилося 11,2 г міді. Чому дорівнює вихід за струмом, якщо сила струму дорівнює 10 А, а тривалість електролізу - 1 год?

Задачі для самостійного розв'язання
10.1.При електролізі розчину сульфату металу на катоді виділилось 9,1 г металу, а на аноді - 1,568 л кисню (н.у.). Чому дорівнює молярна маса еквівалента металу?
10.2.Чому дорівнює маса металічного натрію, шо утворюється при електролізі розплаву хлориду натрію масою 234 г?
10.3.Через послідовно включені у ланцюг постійного струму розчини нітрату срібла, сульфату міді (II) та хлориду золота (III) пропускали струм силою 5 А протягом 20 хв. Чому дорівнює маса металів, що виділились на катодах?
10.4.Який електричний заряд необхідно пропустити через водний розчин сульфату міді для одержання 50 г міді?
10.5.При якому струмі з розчину нітрату срібла за 1000 с можна одержати 5 г срібла?
10.6.Протягом якого часу можна одержати 3,3 г газу на інертному аноді при електролізі водного розчину сульфату цинку, якщо сила струму дорівнює 5 А, а вихід за струмом 92%?
10.7.Через розчин сульфату міді протягом 5 хв пропускали постійний електричний струм, внаслідок чого маса катоду збільшилася на 1,24 г. Якою була сила струму?
10.8.Визначити кількість кадмію, яка може виділитися при пропусканні через водний розчин його сульфату 3,35 А-год електрики?
10.9.Протягом якого часу через розчин сульфату кадмію пропускали струм силою 0,402 А, якщо при цьому одержано 3,36 г кадмію?
10.10.Якої сили електричний струм пропускали протягом 2 год через розчин мідного купоросу, якщо на катоді утворилося 2,24 г металічної міді?
10.11.При електролізі водного розчину гідроксиду натрію з інертними електродами на катоді за нормальних умов виділилось 11,2 л водню. Який об'єм кисню виділився на аноді?
10.12.Яка маса натрію виділиться на катоді при електролізі розплаву йодиду натрію, якщо на аноді виділилось 762 г йоду?
10.13.Протягом якого часу через розчин сульфату кадмію пропускали струм силою 0,402 А, якщо при цьому одержано 3,36 г кадмію?
10.14.Якої сили електричний струм пропускали протягом 2 год через розчин мідного купоросу, якщо на катоді утворилося 2,24 г металічної міді?
10.15.При електролізі водного розчину гідроксиду натрію з інертними електродами на катоді за нормальних умов виділилось 11,2 л водню. Який об'єм кисню виділився на аноді?
10.16.Якої сили електричний струм пропускали протягом 2 год через розчин мідного купоросу, якщо маса катоду збільшилась на 2,24 г?
10.17.З розчину, що містив 5,95 г нітрату срібла повне виділення срібла відбулося після пропускання електричного струму силою 0,5 А протягом 2 год Чому дорівнює вихід срібла за струмом?
10.18.Сульфат калію масою 20 г розчинили у 150 см3 води та провели електроліз розчину. Після електролізу масова частка сульфату калію у розчині становить 15%. Чому дорівнюють об'єми водню та кисню, які виділились при цьому та були виміряні при температурі 20 °С та тиску 101325 Па?
10.19.Скільки молів еквівалентів речовини може утворитися на катоді електролізеру після проходження постійного струму силою 10 А протягом 8 хв і 20 є?
10.20.Яку максимальну кількість алюмінію можна одержати за одну годину під час електролізу розплаву хлориду алюмінію струмом силою 10 А?
10.21.Через розчин сульфату міді протягом 5 хв пропускали постійний електричний струм, внаслідок чого маса катоду збільшилася на 1,24 г. Якою була сила струму?
10.22.Електричний струм одночасно пропустили через розчини сірчаної кислоти і сульфату' металу. На катодах виділилося 1,04 г металу і 400 см1 водню при температурі 25 0C і 740 мм рт ст. Чому дорівнює молярна маса еквівалента цього металу?
10.23.Чому дорівнює вихід заліза за струмом, якщо при електролізі водного розчину сульфату заліза (11) протягом 3 год при силі струму 5 А на катоді виділилось 14,1 г заліза
10.24.При електролізі розчину гідроксиду калію з використанням вугільних електродів на аноді одержано 500 см3 газу. Яка речовина та в якій кількості виділиться на катоді?
10.25.Чому дорівнює вихід цинку за струмом, якщо при електролізі водного розчину сульфату цинку протягом 2 год 2 хв 2 с при силі струму 5 А на катоді виділилось 10,6 г металу?
10.26.Який об'єм газу виділиться при електролізі водного розчину сульфату заліза (11) на інертному аноді за н. у. протягом 3 год при силі струму 5 А і виході за струмом 90%?
10.27.Яка маса нікелю виділиться на 1 дат поверхні катоду при електролізі протягом 0,75 год, якщо густина струму дорівнює 1,8 А/дм3, а вихід за струмом 90 %?
10.28.Скільки молів еквівалентів речовини може утворитися на катоді електролізеру після проходження постійного струму силою 10 А протягом 8 хв і 20 с?
10.29.Чому дорівнює вихід нікелю за струмом, якщо при електролізі водного розчину сульфату нікелю (11) протягом 2,4 год при силі струму 2 А на катоді виділилось 5 г нікелю
10.30.При електролізі водного розчину суміші хлориду цинку та сульфату міді з мідним анодом маса катоду збільшилась на 1,6 г. Що відбулось при цьому на мідному аноді?
10.31 Протягом якого часу необхідно проводити електроліз водного розчину сульфату нікелю для одержання на 1 дм2 поверхні катоду 1,33 г нікелю при густині струму 1,8 А/дм2 та виході за струмом 90 %?
Разная литература читать онлайн » Химия » Решебники задач,ГДЗ по химии » Тітова О.С, Столярова Н.В Як розв’язувати задачі з хімії? (Титова, Столярова Как решать задачи по химии? (Украинский))
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Статистика
Интересное
Copyright MyCorp © 2019

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz